ANBI-informatie

De SVGM is een ANBI

De Stichting Vrienden van de Gelderse Molen is sinds 1 januari 2009 geregistreerd (RSIN 64.50.520) als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), sinds 1 januari 2012 als culturele ANBI.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden, noch voor de ten behoeve van de stichting gereden kilometers. Alleen feitelijk aangeschafte zaken (postzegels, enveloppen et cetera) worden uiteraard vergoed.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als u de aangifte m.b.v. het programma van de belastingdienst doet is deze extra aftrek automatisch als u bij de gift het juiste vakje aanvinkt. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat is het belastingvoordeel periodieke schenkingen?
Als u mocht besluiten om u vast te leggen om ons vijf jaar achtereen een wat grotere donatie te doen (vanaf Ђ 25,00) kan dat u en ons extra voordeel opleveren. Zie daarvoor de website van de fiscus.
In het kort komt het erop neer dat u 125% van de waarde van de gift jaarlijks aangeeft bij uw belastingaangifte. Omdat dit een periodieke gift is hoeft u geen drempel te halen, u mag deze altijd als aftrekpost in mindering brengen. Omdat u een kwart meer mag aangeven dan u geschonken hebt krijgt u extra terug. En wij krijgen iets meer dan we anders gekregen zouden hebben. U kunt dus minder geven (na het in rekening brengen van de extra belastingaftrek)terwijl wij meer van u ontvangen.
Het formulier om een periodieke schenking te doen (minimaal voor vijf jaar) is daar ook te vinden (formulier).

Hoe kunt u dit regelen?
U kunt van onze site een deels ingevuld formulier hier ophalen en dat afmaken.
Het formulier is in duplo, maar als u het eerste exemplaar hebt ingevuld zult u zien dat het duplicaat ook al is gedaan!

Het formulier kunt u dan opslaan en als bijlage aan een e-mail aan ons toesturen. Alternatief is afdrukken en beide exemplaren (zonder de uitleg op de laatste kantjes) opsturen naar de donateursadministratie. De vragen onder 4. en 7. zullen door ons worden ingevuld. U krijgt dan van ons een volledig ingevuld exemplaar teruggestuurd. Het formulier is voorzien van een uitleg.
Op deze manier zijn giften aftrekbaar zonder dat er een bepaalde drempel gehaald moet worden.

Let op: Bij vraag 1 staan drie aankruisvakjes. Het formulier laat in de elektronische versie slechts ййn aangekruist vakje toe. Het is echter wйl toegestaan meer vakjes aan te kruisen. Dat kan dan helaas pas als het formulier eerst is afgedrukt en dan met de pen. dit probleem is aangekaart bij de belastingdienst maar het zal wel even tijd vergen alvorens het formulier op de site is gecorrigeerd.

Als u het zelf invullen van het formulier te lastig vindt mag u ook opbellen naar de donateursadministratie. Dan zal die het invullen als u hem de gegevens via de telefoon verstrekt.
De contactgegevens kunt u vinden op de pagina [Bestuur].

Onze verplichtingen als ANBI
Een van de voorwaarden om als ANBI geregistreerd te staan is het publiceren van de financiлle jaarcijfers.
Die van 2021 kunt u hier ophalen.

Verder is er een jaarverslag beschikbaar.

Oudere gegevens (beginnend met 2014) zijn hier te vinden.

Alle verslagen zijn in de vorm van een pdf. Indien u geen geschikt leesprogramma heeft kunt u eventueel de reader van Foxit hier gratis ophalen.
Let op: Foxit Reader is gratis, Foxit PhantomPDF is een (goede) betaalde versie.