Algemene gegevens

Correspondentieadres Bestuur SVGM: Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem
                                                       of: Postbus 7005, 6801 HA Arnhem

Voor de redactie van "De Gelderse Molen" zie tabblad Tijdschrift.

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem.
Rekeningnummer: NL28 ABNA 0424 9583 17 ten name van "Vrienden Gelderse Molen".

De statuten van de stichting zijn hier op te halen als pdf.

Het Huishoudelijk Reglement zal hier ook gaan verschijnen, daar wordt nu nog aan gewerkt.

Bestuur

Voorzitter
Jos Penninx

Jos Penninx
Secretaris
Jan Harm Bosch
Jan Harm Bosch
klik voor link e-mail secretaris
Penningmeester
Joop Kruizinga
Joop Kruizinga
Bestuurslid
Jan van Rijnsbergen
Jan van Rijnsbergen
Bestuurslid
Loes van Ruijven-van Leeuwen
Loes van Ruijven-van Leeuwen
Bestuurslid
Peter van den Tweel
Peter van den Tweel
Bestuurslid
Petro van Doorne
Petro van Doorne

Donateursadministratie
Frans Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail donateursadministrateur
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Webmaster
Frans Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail webmaster

Het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.