Doelstellingen

De stichting Vrienden van de Gelderse Molen stelt zich ten doel de bevordering van het behoud en in werking houden van de in de provincie Gelderland aanwezige wind-,ros- en waterradmolens, een en ander in de meest uitgebreide zin.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door;