Donateurschap

Begunstigerdonatie: minimaal € 20,00 per jaar, personen tot 18 jaar minimaal € 8,- per jaar.
Indien u na september besluit donateur te worden en u betaalt dan direct voor het volgende jaar is de rest van het lopende jaar (de maanden oktober t/m december) gratis

Bij overmaken donatie s.v.p. óf donateursnummer (indien bekend, het is te vinden op de adressering van uw exemplaar van De Gelderse Molen) óf postcode en huisnummer vermelden, alsmede het jaar waarvoor de donatie bedoeld is.

Let op: sinds enkele jaren mogen we van de bank geen acceptgirokaarten meer verzenden. U zult dus af moeten gaan op de betalingsgegevens zoals die op de website en in ons blad De Gelderse Molen worden vermeld.
We gaan rond de jaarwisseling (waarschijnlijk begin januari) in ieder geval aan de donateurs waarvan we een e-mailadres hebben via dat medium een rekening sturen.
Vanaf begin april zullen we ook herinneringen gaan sturen per e-mail of ze per telefoon doorgeven.

Ten behoeve van een volledige administratie zou het prettig zijn als u aan ons uw telefoonnummer en e-mailadres kunt doorgeven, bij voorkeur per e-mail.

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem. Rekeningnummer: NL28 ABNA 0424 9583 17 ten name van "Vrienden Gelderse Molen"

Misschien is het voor u interessant om de donatie te gieten in de vorm van een vaste periodieke gift (met een minimum van € 25,00) die dan voor 125% aftrekbaar is van de belastingaangifte. Zie de pagina ANBI-informatie.

Donateurs ontvangen gratis vier maal per kalenderjaar het tijdschrift "De Gelderse Molen", met nieuws over Gelderse molens en de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.
Alleen donateurs en hun introducees kunnen deelnemen aan de jaarlijkse molenexcursie.
Als een donateur een nieuwe donateur aanbrengt ontvangt de aanbrenger nadat de nieuwe donateur betaald heeft een klein relatiegeschenkje.

Inlichtingen bij de administrateur: Frans Klaus, Tel.: 0345-502538, e-mail: klik voor link donateursadministrateur

U kunt ook online een formulier invullen. Daarin vult u uw gegevens en klikt dan op "Verzenden".
Mocht u problemen ontmoeten dan zou de webmaster dat graag vernemen middels een e-mail.


Nadat uw aanmelding is ontvangen door de donateursadministrateur zult u een bevestiging ontvangen.